(toggle venster links-boven voor andere onderwerpen)

BESCHIKBARE LEZINGEN EN ARTIKELEN

 Eddie Vene 25jSOMS

Art.19 - Doel en Oprichting van STAATSOLIE in 1980

Art.18  Diesrede Adek 1997 SE.Jharap: -De Weg van Staatsolie

Art.17  EddieJharap Jeugd School Droom Ondernemerschap

Art.16  2015- ACCEPTANCE SPEECH KNGMG MEDAL AWARD

 Art.15- 2015-TMIL-Mijn Ervaringen met Ondernemerschap 

Art.14 - 2015-KNGMG-Ervaringen Pioniersfase Staatsolie

Art.13-  LEIDERSCHAP_en_VERTROUWEN_IN_EIGEN_KUNNNEN

Art. 12 - DROOM, LEIDERSHAP EN ONDERNEMERSCHAP

Art.11 - 25 Vragen Eddie Jharap OVER LEIDERSCHAP

Art. 10 - ONTW. ZELFVERTROUWEN, LEIDERSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP

Art. 9ERVARINGEN STAATSOLIE EN ONDERNEMERSCHAP (2011)

Art. 8 - DE WEG VAN STAATSOLIE-DIESREDE ADEK 1997

 Art. 7 -EEN INTRODUCTIE OVER LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT

 Art. 6 - STAATSOLIE- DE REALISATIE VAN EEN DROOM

Art. 5 - INTERVIEW MET EDDIE JHARAP OVER LEIDERSCHAP-ERNST&YOUNG1995

 Art. 4 - ED WHITE: STAATSOLIE FROM EXPEDITION TO ENTREPRENEURISM 

 Art. 3 - THE JOURNEY OF STAATSOLIE (1997)

Art.  2 -  25YEARS STAATSOLIE AND GOODBYE "SHEIK JHARAP"

Art. 1 - Afscheidspeech Eddie Jharap Afscheid 25-jaar STAATSOLIE

 (Korte introductie hieronder. Om een artikel in te kijken, klik op de onderstreepte titels)

 

Art. 10 - ONTWIKKELING VAN ZELFVERTROUWEN, LEIDERSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP

Deze lezing heb ik voor het eerst gehouden op 12 januari 2013 voor het Polytechnic College Suriname. De tekst heb ik daarna een beetje aangepast en wat onduidelijkheden weggemaakt. Ik raad een ieder die nog een droom te realiseren heeft deze presentatie te lezen of beter nog: PRINT het uit, leg het op het nachtkastje en lees af en toe wat er uit. Je gaat steeds meer gemotiveerd raken. Maak ook een kopie voor je zoon of dochter. In deze presentatie vertel ik hoe het zelfvertrouwen, leiderschap en ondernemerschap bij mij ontwikkeld zijn. Vaak met vallen en opstaan. Kort samengevat komt de inhoud erop neer, dat niemand met de in de titel genoemde kennis en vaardigheden geboren wordt. Deze zijn aan te leren.
       Zelfvertrouwen begint bij een droom die je wilt realiseren. Aan te bevelen is dat je de nog lange en moeilijke weg in kleine overzichtelijke stappen verdeelt. Naarmate je een stap met succes volbrengt, zal je zelfvertrouwen toenemen. Ik was overtuigd dat de school mijn beste kans was op een beter leven en elk school die ik met succes doorliep, droeg bij tot versterking van mijn zelfvertrouwen. Ik was overtuigd dat ook ik instaat, was elk soort werk ook met succes uit te kunnen voeren.
       Een leider is iemand die een missie (doel) heeft en volgelingen zoekt om dat doel te realiseren. Hoe een leider volgelingen krijgt en hoe hij te werk moet gaan om zijn doel te bereiken, zijn aan te leren. Leiders moeten de richting bepalen en daarin geloven. Zij moeten manieren vinden om de talenten die in de organisatie aanwezig zijn, tot ontwikkeling te brengen. In feite zijn leiders net missionarissen en priesters.
       Ondernemerschap is het najagen van kansen, zonder acht te slaan op voorhanden zijnde middelen. De ware ondernemer kijkt naar wat zijn doel is en besluit daarna wat er nodig is. Startende ondernemers voelen zich niet belemmerd door een gebrek aan financiële en materiële middelen. Ze zijn gewend om met weinig middelen te rooien.

 

Art. 9 ERVARINGEN MET ONDERNEMERSCHAP BIJ STAATSOLIE

 

Art. 8 - DE WEG VAN STAATSOLIE-DIESREDE ADEK 1997

"De weg van Staatsolie" was de titel van de Diesrede die Eddie heeft gehouden voor de Anton de Kom Universiteit van Suriname in 1997. Van deze Diesrede heeft Staatsolie in 1998 een leuk boekje met veel foto’s gepubliceerd. In deze rede vertelt Eddie over de achtergronden van de oprichting van Staatsolie. De ontwikkelingen van het aardoliebeleid in de olieproducerende ontwikkelingslanden van de jaren zeventig van de vorige eeuw werden besproken. Door een oliecommissie werden argumenten aangedragen voor de oprichting van een eigen nationale aardoliemaatschappij in Suriname. De toenmalige Regering nam de adviezen over, Staatsolie werd op 13 december 1980 opgericht en Eddie Jharap werd als eerste directeur aangesteld.
In de rest van het verhaal vertelt Eddie hoe de eerste twee jaren verlopen zijn. Aan de orde komen: het ontwikkelen van een strategie voor het pas opgerichte Staatsolie, het opzetten en uitvoeren van een evaluatie - en productieprogramma, het vinden van risico - en investeringskapitaal, het vinden en overnemen van technische - en operationele expertise voor de olie-industrie, het ontwikkelen van een lokale afzetmarkt voor de ruwe olie zonder raffinage, het overleven in een onstabiele politieke en economische periode van ons land en het omgaan met de verschillende stakeholders. Door kleine successen werd het zelfvertrouwen versterkt en Staatsolie en de slogan: VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN werden werkelijk geboren.

Art. 7 - EEN INTRODUCTIE OVER LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT

Leiderschap en Management worden vaak door elkaar gebruikt. Beide kwaliteiten zijn van belang voor een succesvol ondernemerschap. In dit artikel worden deze twee begrippen nader besproken en het belang daarvan aangegeven. Een goede leider kan ook wel een goede manager zijn of worden. maar een goede manager hoeft nog geen leiderschapskwaliteiten te bezitten.  

Art. 6 -STAATSOLIE- DE REALISATIE VAN EEN DROOM

Deze lezing heeft als een ondertitel: STAATSOLIE-EEN MODEL VOOR DE ONTWIKKELING VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN IN SURINAME. Ik schreef deze lezing in 2010 op uitnodiging van de NRC-Handelsblad Academie die een reis voor een groep lezers naar Suriname had georganiseerd. De ontvangst van deze lezing was overweldigend en velen die het daarna gelezen hadden, vroegen mij om de lezing ook naar de scholen en de universiteit te brengen. In heb de tekst een beetje aangepast en 5.000 exemplaren laten drukken en die over de onderwijsinstellingen verspreid. De uitgave was opgedragen aan "De jeugd en jonge ondernemers van Suriname. In deze lezing heb ik een aantal factoren die bepalend zijn geweest voor het succes van Staatsolie besproken: 1. De noodzaak om een nationaal bedrijf voor de olie-industrie op te zetten. 2. Noodzaak van bezieling en leiderschap bij de opbouw van het bedrijf. 3. De toegepaste ontwikkelingsstrategie.  4. Het verkrijgen van de noodzakelijke technische -, operationele - en management expertise en investeringskapitaal om een niet traditioneel bedrijf op commerciële basis, in nationaal eigendom en beheer op te zetten.
Voor onze ontwikkeling en vooruitgang hoeven wij de handen niet op te houden. Wij moeten en kunnen zelf aan de slag gaan. Het bezit van technische - en operationele kennis en kapitaal is niet doorslaggevend. In de eerste plaats moet er "bezieling" zijn en bereidheid tot hardwerken en brengen van offers indien nodig om de droom te realiseren. Er moet "vertrouwen in eigen kunnen" zijn. Ik heb gemerkt dat als je verschrikkelijk hard en met groot doorzettingsvermogen aan je droom werkt, er van vele kanten hulp wordt aangeboden. Zo is het bij Staatsolie gebeurd en kan elders ook gebeuren als je dit gedragspatroon volgt....  

Art. 5 - INTERVIEW MET EDDIE JHARAP OVER LEIDERSCHAP-ERNST&YOUNG1995 

Antwoorden op de volgende vragen van Ernst en Young Suriname (1995):

1. Hoe ziet u uzelf als leider?; 2. Op dit moment heeft Staatsolie meer dan 600 medewerkers. Om Uw doel te bereiken zal er wel een systeem opgezet zijn, waarin duidelijk de medewerkers worden aangestuurd. Geeft u nu nog dagelijks leiding aan de medewerkers of heeft u de meeste zaken gedelegeerd naar de managers in de organisatie?; 3. Hoe gaat u om met die spanningen en hoe probeert u die communicatieproblemen op te lossen?; 4. Eerst was Staatsolie een kleine organisatie en vrij snel is de organisatie gegroeid. Vond u het prettiger om in een kleine organisatie te werken dan in de huidige organisatie? Dus meer ondernemerschap?    wimkodabusks

 

 

 

 

 

 

Eddie en Greta met "stonfoetoe"

Wim Kodabuks 

 

5. En vanaf het begin is het bedrijf geleidelijk aan gegroeid. Heeft u het gevoel gehad dat u altijd vat heeft gehad op de groei van Staatsolie? Dit is beetje het verhaal uit een jongensboek. Nu heeft het bedrijf al ruim 600 man. De beslissing om de Mijnbouwkundige Dienst te verlaten en met Staatsolie te beginnen, is cruciaal geweest in uw leven. Heeft u misschien nog meer cruciale momenten of beslissingen gehad in uw leven die bepalend zijn voor uw huidige leiderschap? 6. Komt uw links georienteerde politieke filosofie ook tot uiting in het leiding geven bij Staatsolie en kunt u bepaalde aspecten noemen waaruit blijkt dat u die politieke filosofie aanhangt?;7. Hoe motiveert u uw medewerkers nu tot dit soort prestaties?; 8. Heeft u de leuze "geloof in eigen kunnen" zelf verzonnen en aan Staatsolie gekoppeld? Is die spreuk al gelijk aan Staatsolie toegewezen?; 9. Wat zijn uw sterke en zwakke kanten, die U bent tegengekomen in het dagelijks uitoefenen van uw functie?; 10. Stelt u zich deze situatie voor: Een sollicitant komt binnen en de sollicitant heeft een goede C.V. Het ziet er rationeel heel goed uit. Hoe beoordeelt u dan zo'n sollicitant?; 11. Zijn er bepaalde kenmerken die een medewerker van Staatsolie moet bezitten?; 12. Op uw deur staat: "It's not that I'm difficult, I only want the best". Betekent dat het hier voor sommige mensen wel eens zweten is in deze kamer?; 13. Wat zijn uw persoonlijke ambities?; 14. Heeft u niet het idee dat u in die missie al geslaagd bent? Is Staatsolie niet al daar waar u het had willen zien?    
15. En de bouw van de raffinaderij past in het plaatje van een positieve uitstraling hebben op de samenleving?; 15.
Hoe ziet u de toekomst van Staatsolie? Moet Staatsolie geprivatiseerd worden?; 16. Hoe wilt U later herinnerd worden? 

 

Art. 4 - ED WHITE: STAATSOLIE FROM EXPEDITION TO ENTREPRENEURISM 

Dear Eddy,
I am attaching a brief historical summary of my memory of some of the events primarily from 1981 to 1998.  I have tried to list events that made a difference in the life of the company and portrayed the constant progress toward the ultimate goal of becoming a fully integrated company.
I want to qualify this document by saying that a lot of this is from memory and you know how memory works the older you get. Sometimes things get a little embellished and misstated.  Just read the Bible.
For me I was the most involved with Staatsolie activities up until about 1998 when our role was somewhat changed mostly by Staatsolie becoming of age.  At that point the company was able to take on a lot more of the outside activities by using the  existing staff to make the arrangements.  Since Kortram came on board our role has been more of providing purely purchasing services for the upstream and midstream group and I did not think I had a lot to offer as far as personal experiences for the recent years.
If you have any questions or if you would like for me to revise or expand or reduce any areas for political or other reasons, I will be more than happy to do what ever you ask.
I do have quite a few photos of the early days. If you would like for me to go through some of those and send them I will be happy to do that also.
I want to take this opportunity to express my tremendous gratitude for being asked to be a part of the history of Staatsolie. It has literally become my life since 1985 and I feel you have given me the opportunity to learn and expand my business and technical experience far beyond where I would have been able to take it should I have chosen to stay with Chevron.

Thank you for this wonderful opportunity.

Best personal regards to a great friend,

C.E.White 

 

Art. 3 - (English) THE JOURNEY OF STAATSOLIE 1997

Eddie, Jack, Ed White 2012

eddie-jack-ed-2011Dear Eddie,
I enjoyed your speech at the University Founding Day. For the first time I know your thoughts and the preparation you had done before and during the negotiations with Gulf. I don’t know whether you remember, but I sat in on some of the negotiations as an observer knowing that if the agreement was signed, I would be the “Technical Expert” to be supplied by Gulf for the evaluation of your project. It was interesting and I quickly recognized that your negotiating skills were considerably and far better than the Suriname lawyer Gulf had engaged, had led us to expect. Then when your decision not to accept the World Bank’s offer to finance your operation was made, I knew you were no pushover and were going to control your own operation. This led to the approach used in the study and operation that followed and to the success that followed. Your speech tells me that you could teach a course at the University when you retire on entrepreneurship. The speech set forth the procedures that should be followed in starting any new business: (a) Idea; (b) Planning; (c) Technical Help; (d) Financing; (e) Organization; (f) Sales; (g) Management for growth. All the above were done in your operation and outlined in your talk and could be outlined for a course.
Congratulations on your awards, they were well deserved. I’m glad the people of
Suriname have recognized what you have done for the Country, financially and as a morale builder. You rewards have not been financial so I’m certain recognition is welcome. You would have received considerable more income had you performed this operation in the USA or Europe. I know your philosophy is to better the people as a whole and not your personal gain, but you do deserve a reward.
Again congratulations. Your success should be an example that all graduates could emulate and I am sure will inspire some to follow in your footsteps.
My regards to all.
Jack Bradford, Petroleum Engineer, Tyler-Texas; USA

Art. 2 - SPEECH AT THE GRANDRECEPTION 25YEARS STAATSOLIE AND GOODBYE SHEIK JHARAP 

  

 Art. 1 - SPEECH BIJ RECEPTIE 25JAAR STAATSOLIE EN AFSCHEID SHEIK JHARAP